Bygdenytt nr 7 2018-04-21

Bygderådet Umeå

Till
respektive Kontaktperson
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr. 7 2018-04-21

Nu kan du söka stöd till
• en lokal aktivitet i din bygd
• att utforma en lokal byaplan.

För att underlätta för dig som sökande, så finns nu en ´´Lathund´´.

Hälsningar
Styrelsen

Hej, här en kort lathund för ansökan till Stöd till lokalt ledd utveckling att skicka ut till Bygderådets medlemmar/byar.
För råd kan du också kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING
Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.

2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.

3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.

4. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!

/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun
Version 2018-04-20

Bygdenytt nr. 6. 2019-09-18

Företrädare för

för by/lokal utvecklingsgrupp

inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr. 6.     2019-09-18.

Sammanfattning av genomförda informationsträffar 2019.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan har genomfört informationsträffar på Umeå landsbygd.

14 informationsträffar, 88 byar har varit inbjudna, vi har träffat 348 personer, och det har framkommit 203 idéer och förslag. Framkomna idéer och förslag har redovisats i rubrikform.

Byar och arbetsgrupper har nu att själva, prioritera fram vilka idéer och förslag som ska utgöra kommande projektansökningar samt och ingå i utvecklingsplaner/byaplaner.

Utöver dessa idéer och förslag vill vi framhålla att nedanstående frågor bör prioriteras.

  • Samtal med bankerna avseende byggande på landsbygd.
  • Förenklade bygglovsansökningar.
  • Vikten av ett fungerande lokalt näringsliv.
  • Det finns ett ökat intresse/behov av att bo på landsbygd.

Informationsträffar

2018

17 oktober     Överboda      4 byar            35 personer             Idéer och förslag   

14 nov           Norrbyn         3                    23

15 nov           Flurkmark      2                    30

2019

21 februari     Sörmjöle       4                    28

3 mars           Kasamark     8                    29

21 mars         Stöcksjö        6                    18

1 april            Sävar            9                    12

15 april          Bodbyn         9                    16                                

13 maj           Mickelträsk    5                   22                

21 au             Fällforsån      3                   15                

28 aug           Bullmark       15                  23

3   sept.          Hissjö          4                   16

9   sept          Klabböle        3                   24

18 sept.          Tavelsjö        13               

Summa                              88                  348                                       203  

Sammanställningen I sin helhet, finns från vecka 40 på hemsidan www.bygderadetumea.se

Hälsningar

Styrelse