Bygdenytt nr. 2. 2017-03-15

Översänder Umeå kommuns inbjudan (se nedan) till fortsatta samtal om landsbygden.

Hälsningar

Styrelsen.

Vi fortsätter samtalet om landsbygden

Umeå kommun välkomnar alla till ett drop-in möte om Umeå kommuns översiktsplan för landsbygden och efterföljande handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling. Här har du som bor och verkar på Umeå landsbygd eller är intresserad av hållbar landsbygdsutveckling möjlighet att träffa representanter från kommunen, diskutera och tycka till tidigare inkomna synpunkter och lämna förslag på vad du menar ska ingå i översiktsplanen och i efterföljande program. Översiktsplanen finns på www.umea.se/oversiktsplan , information om landsbygdsutveckling på www.umea.se/landsbygd

Tid: Onsdagen den 22 mars kl. 19.00-21:00, drop-in.

Plats: Restaurang Översten, Stadshusområdet, Skolgatan 31, Umeå

Välkomna!

Kontakt:

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66