Bygdenytt nr 7 2018-04-21

Bygderådet Umeå

Till
respektive Kontaktperson
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr. 7 2018-04-21

Nu kan du söka stöd till
• en lokal aktivitet i din bygd
• att utforma en lokal byaplan.

För att underlätta för dig som sökande, så finns nu en ´´Lathund´´.

Hälsningar
Styrelsen

Hej, här en kort lathund för ansökan till Stöd till lokalt ledd utveckling att skicka ut till Bygderådets medlemmar/byar.
För råd kan du också kontakta mig.

Med vänlig hälsning

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

 

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING
Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.

2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.

3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.

4. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!

/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun
Version 2018-04-20