Bygdenytt nr 3 2018-01-28.

Översänder beslut från föreningsstämman. Val till styrelse, revisorer, arbetsgrupper, mm. Inom kort kommer vi att sända ut anvisningar om hur man ansöker om projektstöd.
Hälsningar
Styrelsen