Bygdenytt nr 5. 2017-06-21

Ansökan byaplan.

Som framgått av tidigare information så finns möjlighet att söka medel för upprättande av byaplan.

Hur man söker och tillvägagångssättet för att upprätta en byaplan framgår på URnära:s hemsida, www.urnara under rubrik SKUR.

Vi har förstått att kommunen ser det som mycket viktigt att byar (byalag och utvecklingsgrupper) har en upprättad och godkänd byaplan.

Byaplanen kan bli en bra grund för byn/området att senare genomföra och söka finansiering av större projekt. Eftersom det finns begränsat med medel så rekommenderar vi er att göra ansökan redan nu.

Vänta inte till efter sommaren för då kan medlen vara förbrukade.

TREVLIG SOMMAR! Styrelsen. Enar/Görna