Bygdenytt nr.4. 2019-08-01

Bygderådet Umeå
och Umeå kommun.

Till
respektive kontaktperson
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå landsbygd.

Bygdenytt nr.4.                   2019-08-01.

Informationstillfällen om Lokalt utvecklingsstöd Umeå landsbygd.

Informationen genomförs i samverkan mellan Umeå kommun och Bygderådet Umeå. Då nedanstående sammanställning genomförts har planerade   informationsträffar slutförts.
Har någon by inte haft möjlighet att delta i de genomförda träffarna under våren, så har du möjlighet att ansluta till den informationsträff som passar.

21/8 Fällforsån, Lokal: Bygdegården, Stig Johansson 070-688 74 28.

Fällforsån, Fäbodåkern, Nyhem, Strömsör, Flurkmark, Ersmark byn, med flera.

28/8 Bullmark, Lokal Ungdomsgården/kyrkan, Birgitta Jonsson 070-610 24 44.
Sävarådalens 25 byar. (finns uppräknade i Byaplan).

3/9 Hissjö, Lokal Hissjö Bygdegård, Ann-Charlotte Adriansson 070-278 08 60.

Hissjö, Håkmark, Piparböle, med flera.

9/9 Klabböle, Lokal: xx Robert Holmgren 070-257 42 65.

Klabböle, Brännland, Sörfors, Gubböle, Brattby, Kassjö, med flera.

18/9 Tavelsjö Lokal: Tavelsjö Wärdshus. Göran Sundqvist 070-646 57 73.

Tavelsjö, Rödå, Älglund, Rödånäs, Varmvattnet, Norrby, Västerå, Långviken, Trehörningen, Långviksvallen, med flera.

Välkomna!

Styrelsen

Bygdenytt nr.3.
Hälsningar
Styrelsen

Lyckat samarbete mellan Bygderådet Umeå och Umeå Kommun om landsbygdsutveckling

Bygderådet i Umeå med företrädare från Umeås landsbygd tecknade för drygt ett år sedan en överenskommelse med Umeå kommuns politiker om att Umeå kommuns stöd till Leader projekt skulle avsättas till lokala mindre landsbygdsprojekt fram t.o.m. 2020. Umeåregionens Leader URnära ligger på is fram till nästa EU period på grund av uteblivet EU stöd.

Bygderådet och Umeå Kommun har gemensamt genomför en informationsresa med 9 träffar och träffat folk från ett 50 tal byar i kommunen. Det är, förutom att deltagarna fått spåna om vad man vill åstadkomma med egna resurser, två inslag dels hur man kan få stöd för lokala insatser till nytta för boende och verksamma och dels att det går att få en mindre summa för att ta fram byaplaner. Byaplaner ingår som ett element i Umeå kommuns planering för att åstadkomma en landsbygd som kan växa i samma takt som centralorten.

Den arbetsgrupp som genomfört informationsträffarna träffades den 20 maj för att stämma av erfarenheterna från den genomförda serien av möten. Samtliga i gruppen anser att erfarenheterna var mycket goda och att det är fantastiskt att ha lyckats nå ut till över 200 nyckelpersoner som på så sätt fått kännedom om det stöd som kommunen kan lämna till lokala landsbygdsinitiativ. I arbetsgruppen har ingått ideella personer från Bygderådet, kommunens landsbygdsstrateg och några ytterligare från kommunens översiktsplanering samt några politiker.

Bygderådet har bjudit in byarnas intresserade och mötena har genomförts av Bygderådets företrädare och kommunens berörda tjänstemän i en mycket god samarbetsanda.

Totalt 12 projekt har hittills sökt och fått stöd och deltagarna från byarna har uttryckt sin uppskattning av genomförda träffar.

Mötet den 20 maj kom fram till att de 5 kvarstående informationstillfällena kan genomföras på samma sätt de redan genomförda. Nytt blir att huvudansvariga från Bygderådet är Alf Söderlund och Birgitta Jonsson som tar över planering och genomförande av kommande träffarna samt att Enar Jonsson och Göran Sundqvist kommer att arbeta med uppföljning av genomförda träffar.

Text: Göran Sundqvist