Bygdenytt nr: 1. 2017.

Nu ska vi samtala om vad vi vill ska ingå i kommunens översiktsplan/landsbygdsdelen.

Arbetet med fördjupning och tillägg i översiktsplanens olika delar pågår nu för fullt. Vad gäller Landsbygdsdelen har det tagits fram ett första material som heter; Tematiskt tillägg för landsbygden, se bilagt material.

Vi kommer nu gemensamt med företrädare för kommunen att genomföra fyra områdesmöten.

Samtliga med start kl. 19.00 i

Sävarådalen, Gravmark Kläppstugan den 24 januari

Stöcksjö/Stöcke, Byastugan Stöcksjö den 2 februari

Tavelsjöbygden Bygdegården Tavelsjö den 13 februari

Sörmjöle/Norrmjöle den 21 februari

Inbjudan med program kommer inom kort.

Nu har vi möjligheten att föra fram de frågor som vi anser viktiga fört vårt område. Vi måste nu hjälpas åt så att respektive möte blir välbesökt. Boka tidpunkten redan nu, vi återkommer med program Välkomna!

Vid Bygderådet Umeå föreningsstämma den 11 januari valdes följande styrelse och revisorer.

Styrelse. Enar Jonsson ordförande enar.jonsson@bullmark.se

Alf Söderlund 1.e sekreterare alf.soderlund@rodabygden.com

Göran Sundqvist 2.e sekreterare goran.sundqvist@tavelsjo.se

Stefan Latvala kassör stefan.latvala@gmail.se

Jan Hultman ledamot och webbmaster jan.hultman.jh@gmail.com

Roger Sandström ledamot roger.sandstrom@stocksjo.se

Jan Lundberg ledamot jan@gravmark.se

Lena Tegnér ledamot lena@fyrvaktaren.se

Birgitta Eriksson adj. birgitta.eriksson@gravmark.se

Revisorer.

Helena Vernersson sally.umea@hotmail.com

Christer Edvardsson edvardsson.christer@telia.com

Valberedning.

Björn Kriström bjorn.kristrom@furunas.se

Per-Gunnar Olofsson p-g.olofsson@tavelsjo.se

Hälsningar Styrelsen

Hemsida www.bygderadetumea.se