Bygdenytt 3 2017-03-31

Bygderådet Umeå.
 
Till
respektive företrädare
för by/lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.
 
 
Bygdenytt nr. 3.     2017-03-31.
 
Umeå kommun har genomfört ett arbete att uppdatera översiktsplan för landsbygden. Förslaget har genomförts i områdesträffar och andra träffar för att nå ut med information. Den 22 mars presenterade kommunen de förslag som förelåg.
Alla har nu möjligheten att komma in med ytterligare synpunkter fram till den 13 april. Alla är välkomna med synpunkter vilka ska lämnas till Umeå kommun. Styrelsen för Bygderådet Umeå kunde konstatera att det finns vita fläckar på kartan och vi vill peka på områdena; Kroksjö, Mickelsträsk, Brännland, Kassjö, Överboda samt byar söder om Sörmjöle.
 
Översiktsplanen finns på www.umea.se/oversiktsplan , information om landsbygdsutveckling påwww.umea.se/landsbygd
 
Hälsningar
Styrelsen.