Bygdenytt nr. 6. 2019-09-18

Företrädare för

för by/lokal utvecklingsgrupp

inom Umeå kommun.

Bygdenytt nr. 6.     2019-09-18.

Sammanfattning av genomförda informationsträffar 2019.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan har genomfört informationsträffar på Umeå landsbygd.

14 informationsträffar, 88 byar har varit inbjudna, vi har träffat 348 personer, och det har framkommit 203 idéer och förslag. Framkomna idéer och förslag har redovisats i rubrikform.

Byar och arbetsgrupper har nu att själva, prioritera fram vilka idéer och förslag som ska utgöra kommande projektansökningar samt och ingå i utvecklingsplaner/byaplaner.

Utöver dessa idéer och förslag vill vi framhålla att nedanstående frågor bör prioriteras.

  • Samtal med bankerna avseende byggande på landsbygd.
  • Förenklade bygglovsansökningar.
  • Vikten av ett fungerande lokalt näringsliv.
  • Det finns ett ökat intresse/behov av att bo på landsbygd.

Informationsträffar

2018

17 oktober     Överboda      4 byar            35 personer             Idéer och förslag   

14 nov           Norrbyn         3                    23

15 nov           Flurkmark      2                    30

2019

21 februari     Sörmjöle       4                    28

3 mars           Kasamark     8                    29

21 mars         Stöcksjö        6                    18

1 april            Sävar            9                    12

15 april          Bodbyn         9                    16                                

13 maj           Mickelträsk    5                   22                

21 au             Fällforsån      3                   15                

28 aug           Bullmark       15                  23

3   sept.          Hissjö          4                   16

9   sept          Klabböle        3                   24

18 sept.          Tavelsjö        13               

Summa                              88                  348                                       203  

Sammanställningen I sin helhet, finns från vecka 40 på hemsidan www.bygderadetumea.se

Hälsningar

Styrelse