Bygdenytt nr. 6. 2018-03-26.

Bygderådet Umeå
Till
Respektive företrädare
För by/lokal utvecklingsgrupp
Inom Umeå kommun

Bygdenytt nr. 6.                  2018-03-26.
Här nedan kan du se hur medlemsbreven fån Umeå kommuns föreningsbyrå ser ut. Är din by/förening registrerad hos Föreningsbyrån så får du breven fortlöpande.

Din by / förening måste vara registrerad för att kunna söka stöd för lokal utveckling för din bygd.

Hälsningar
Styrelsen

Så skriver Föreningsbyrån i Föreningsbrevet:
Stöd till lokalt ledd utveckling på landsbygden i Umeå kommun

Nu kan föreningar på landsbygden söka stöd för utvecklingsprojekt. Syftet med det nya stödet är att ge ideella föreningar på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokalt ledd utveckling.
På lång sikt kan utvecklingsinsatserna bidra till uppfyllelse av kommunens mål, teman och strategier för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.

Föreningar kan söka upp till 20 000 kr för varje projekt och för arbete med lokal utvecklings-/byaplan kan föreningar söka 3000 kr.

Läs mer om stödet här (länk till Umeå kommuns bidragsregler)

Ta gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare Annika Myrén om du har frågor eller funderingar kring stödet.

Annika Myrén

Telefon: 090-16 12 45

E-post: annika.myren@umea.se
Föreningsbyrån
Jennie Jonsén
Telefon: 090-16 21 45
E-post: jennie.jonsen@umea.se