Bygdenytt nr. 4.   2017-04-20.

 

Uppdatering av Bygderådets e-postadresser till byar och grupper.

Vid genomförandet av de fyra områdesträffarna – där ortsborna fick möjlighet att framföra synpunkter på landsbygdsdelen i kommunens översiktsplan – kunde vi konstatera att vi behöver uppdatera Bygderådets e-postadresser.

Bygderådets uppgift är bl.a. att utbyta erfarenheter mellan byar, samt att bereda möjlighet för byar att framföra synpunkter och förslag på kommunens landsbygdsfrågor. Ett sådant exempel, är de under vintern genomförda områdesträffarna med företrädare för kommunen.

 

Bygderådet sänder ut Bygdenytt där styrelsen informerar om aktuella frågor samt efterfrågar goda exempel på byarnas pågående lokala verksamheter. För att nå ut till byborna behöver vi en kontaktperson för by eller lokal utvecklingsgrupp. Kontaktpersonens uppgift är att omgående föra informationen vidare inom styrelser i byalag, andra ideella föreningar som arbetar lokalt med utvecklingsfrågor i bygden, eller direkt till byborna.

 

För att adressregistret ska vara aktuellt så ska den kontaktperson som lämnat sitt uppdrag se till så att ny kontaktperson lämnar sin e-postadress till Bygderådet.

Den avgående kontaktpersonen som har intresse att följa Bygderådets verksamhet får gärna fortsättningsvis finnas med i adresslistan. Det finns inget hinder att flera personer i byn/bygden får Bygdenytt direkt till sig.

Nu vill vi uppdatera e-postadresserna och ber er bekräfta att ni fortfarande är kontaktperson eller om byte skett, meddela oss ny e-postadress. Vi ber er att lämna svar per omgående genom att svara på detta mail. 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Bygderådet Umeå.

Enligt uppdrag

Birgitta Eriksson

birgitta.eriksson@gravmark.se 

070-5108952