Bygdenytt nr 2. 2018-01-25.

Bygderådet Umeå
Till respektive kontaktperson i by/lokal utvecklingsgrupp inom Umeå kommun

Bygdenytt nr 2.                   2018-01-25.
Vi ber er att sprida detta inom era byar. Sista ansökningsdag 14 mars.
HälsningarStyrelsen Bygderådet Umeå.

För kännedom och spridning
Nu går det att söka pengar för innovationsutveckling i livsmedelsföretag kring temat livsmedel och äldres hälsa.  Ingen egen medfinansiering krävs. Se nedan.

Lena Friborg
Samordnare, Mer mat från Västerbotten
Nu finns det en ny utlysning med checkar till innovativa företag inom äldres hälsa/livsmedel (Horisont 2020)

https://tillvaxtverket.se/5.448d2df3160e422a573ca516.html

Liv Öberg 070-351 65 77 liv.oberg@regionvasterbotten.se
www.regionvasterbotten.se