2018

Bygderåden Umeå

0rg.nr 894003–8568

Till

respektive kontaktperson
för by lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun

Bygdenytt nr. 1       2018-01-08.
God fortsättning på det nya året!

 

  • Bygderådet Umeå har föreningsstämma den 23 januari 2018 kl. 19.00.

Plats. Ersboda slöjdförenings lokaler Gräddvägen 15 Ersboda.

Vi vill påminna om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari.
Du kan se kallelse och dagordning på föreningens hemsida www.bygdreradetumea.se under rubriken möten.

  • Mingelkväll översiktsplan delen landsbygd den 25 januari från kl. 17.30.

Plats stadshuset Umeå lokal: Översten.
På vår hemsida www.bygderadetumea.se under rubriken Möten kan du läsa hela inbjudan.

OBS! Förening, byalag och andra utvecklingsgrupper har möjlighet att visa upp eller informera om sin respektive verksamhet lokalt ifrån sin bygd.

Vi hälsar er välkomna såväl till den 23 som 25 januari!
Styrelsen.