Bygdenytt nr. 5 2018-03-22.

Bygdenytt nr. 5       2018-03-22.
Inga EU medel till URnära.
Eftersom EU medel inte tilldelades det godkända Leaderområdet URnära kan inte – som tidigare – byar och grupper ansöka om medel för lokal utveckling via URnära.

Samverkansmodell för landsbygdsutveckling.
Bygderådet Umeå och företrädare för Umeå kommun har tillsammans utarbetat en samverkansöverenskommelse vilket utmynnade i en Samverkansmodell för landsbygdsutveckling. Syftet är att göra landsbygden attraktiv genom att stödja lokala byaaktiviteter inom miljö, kultur, rörliga friluftslivet, sevärdheter, upplevelser och utveckling av lokalt näringsliv. Målet är driva lokal utveckling på landsbygden i ett underifrånperspektiv, upprätthålla ledarmetoden. Genomförandeperiod 2018 – 2020.

Länk till reglerna för stöd till Lokalt Ledd Utveckling på Umeå Landsbygd finns på   http://www.umea.se/download/18.682b00ae16206de09478ad9/1521205044800/Bidragsregler%202013,%20reviderad%20180316.pdf  

Vilka kan söka?
Ideella föreningar som bedriver verksamhet på Umeå landsbygd inom området lokal utveckling och som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Vad kan jag söka till?
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Hur söker jag?
Hur redovisar jag?
När utbetalas pengarna?
Vart vänder jag mig för att få mer information?
Allt detta framgår i länken ovan.

Tag gärna kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare Annika Myrén om du har frågor eller funderingar kring stödet.
Annika Myrén
Telefon 090-16 12 45
e-post annika.myrren@umea.se

Hälsningar
Styrelsen.

Nu finns årsmötesprotokollet för 2017 under fliken Protokoll