Bygdenytt nr. 10   2018.

Nedanstående inbjudan att söka stöd för lokal utveckling på landsbygden i Umeå kommun finns på

Föreningsbyråns föreningsbrev nr 6 den 19 juni
Motsvarande inbjudan finns i Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad den 16 juni och i Västerbottningen den 21 juni.

För att du som söker stöd lättare ska hitta på Umeå kommuns hemsida har vi låtit utarbeta en ´´Lathund´´ vilken du ser sist i detta Bygdenytt.

Vi uppmanar byar och utvecklingsgrupper välkommen, att söka stöd för lokal ledd utveckling på landsbygden i Umeå.
Hälsningar
Styrelsen


LATHUND
STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

  1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd  till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
  2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
  3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
  4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
  5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!

/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun