Stämma Bygderådet

Anmäl deltagande till Birgitta Jonsson

Bygderådet Umeå

Org.nr 894003–8568

Dagordning Föreningsstämma Bygderådet Umeå 31 januari kl. 18.30 2023.

Plats: Ersboda slöjd

1. Öppnande.

2. Godkännande av kallelse till stämman.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

5. Val av justerare för stämmoprotokollet, tillika rösträknare.

6. Närvarolista.

7. Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet.

10. Motioner.

11. Medlemsavgift.

12. Arvoden och ersättningar.

13. Val av styrelse och revisorer.

14. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB – Firmatecknare.

15. Val av valberedning inför föreningsstämma 2021.

16. Utse/nominering Hela Sverige ska Leva.

17. Utse företrädare i förekommande arbets- och beslutsgrupper.

18.  Datum för styrelsemöten och nästa årsstämma.

19. Övriga frågor.

20.  Avslutning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *