Bygderådet Umeå.

Till respektive kontaktperson för by/lokal utveckling inom Umeå kommun

Bygdenytt nr. 9.                                        2018-05-23.

Ansökningar för aktiviteter har nu börjat komma in för bedömning och beslut. Däremot har inga ansökningar om att upprätta en byaplan inkommit. Byns/ortens byaplan är viktig i sammanhanget, eftersom den visar vad man vill genomföra för att utveckla sin bygd.

Upprop till byar och grupper! Kom in med ansökan om aktiviteter och byaplan nu, så hinner ni få den behandlad inför sommaren.

Nu har ni möjlighet att söka stöd

  • till lokala aktiviteter
  • utforma en lokal byaplan

Nedan finns en ´´Lathund´´ som visar hur ni lättast kommer fram till information och ansökan. Använd den nu bilagda ´´Lathunden´´.
Vi vill påminna er om, att ni i ansökan ska ange storleken på beräknad ideell tid. I slutredovisningen ska ideell tid redovisas.

Hälsningar
Styrelsen

   

 

Annika Myrén är vår kontaktperson inom kommunen.

 

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

  1. Gå in på umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
  2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
  3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
  4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
  5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!

/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *