Bygdenytt nr. 17.

 • Kommunens behov av fler familjehem.
  På begäran från Umeå kommun/Familjehemscentrum sprider vi kommunens förfrågan om familjehem.

Kan du eller din familj ta hand om ett barn eller ungdom för en kortare eller längre period? På hel-eller deltid?

Varje år är det cirka 100 barn i Umeå som behöver ett nytt hem, därför behöver vi ständigt fler familjehem. På vilken ort familjehemmet bor spelar mindre roll, huvudsaken är att de har en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta emot barn i sitt hem.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer kan du följa Familjecentrum Umeå på Facebook eller gå in på www.umea.familjehem 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar
Styrelsen

 

Bygdenytt nr. 16: Mall för byaplaner och lathund ansökan Stöd till lokalt ledd utveckling

Bygdenytt nr. 16.                                        2018-11-21.
Upprop till byar och grupper!
Nu har ni möjlighet att söka stöd

 • till lokala aktiviteter
 • för att utforma en lokal byaplan
  Din by eller utvecklingsgrupp kan ansöka ett mindre projekt (max 20.000;-) för att genomföra en lokal aktivitet. I byar och grupper kan ni ansöka om att upprätta en byaplan. Byns/ortens byaplan är viktig i sammanhanget, eftersom den visar vad man vill genomföra för att utveckla sin bygd. För en godkänd byaplan får du 3.000:- kronor.

Vi i Bygderådet hjälper gärna till med upprättande av byaplan. Hör av er så får vi bestämma tid och plats. Vi kan säkert finna en tid då vi träffs, på dagtid eller ett kvällsmöte.

Ring eller sänd ett sms till
Enar Jonsson 070-578 25 88
Göran Sundkvist 070-646 57 73
Roger Sandström 070-654 22 62
Hälsningar
Styrelsen

Du kan alltid kontakta Annika Myrén som är vår kontaktperson inom kommunen.

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sida om byaplaner  http://umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/landsbygdsutveckling/lokalautvecklingsplanerochbyaplaner.4.5c72f7101670bb860db820a.html

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

 1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
 2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
 3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
 4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
 5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!
/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

 1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd  till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
 2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
 3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
 4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
 5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *